En hel nasjon hopper i havet

En trend som startet et helt annet sted – kanskje i Canada – har nådd Færøyene med full styrke de siste par ukene.

leyp á sjógvjpg

Hvor mange som har hoppet i havet er ikke klart, men det må være et mindretall som ikke har latt seg lokke, og eller true, til å hoppe fra en kaikant.

Opplegget er veldig enkelt. Man utfordrer en eller flere av sine venner til å hoppe i havet – hvis ikke dette gjøres innen 24 timer må denne personen gi utfordreren en helaften på kino med alt tilbehør.

Se noen av hoppene her: Her hopper færøyingene i havet

Her er flere:
1. Hopp i havet
2. Hopp i havet
3. Hopp i havet – prest
4. Hopp i havet – parlamentsmedlem
5. Hopp i havet

Denne kanadieren er det likevel neppe noen som slår. Han hadde ikke tilgang på hav eller vann på grunn av kulde:
Måtte grave hull i isen

ís

 

One Reply to “En hel nasjon hopper i havet”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: