Hummerfisker inviterer Bakkafrost-sjefen til å hoppe i havet

Poul Eiden Müller er en av to personer som i flere år har drevet hummerfiske på Árnafirði på Færøyene. Resultatene har vært meget gode, og de har fått et godt navn blant verdens gourmet-kokker og matelskere. En av de som skal stå på kundelisten er Vladimir Putin, som skal ha et svært godt øye til den færøyske hummeren. Jevnlig sendes den færøyske hummeren til sin faste kunde i Moskva.

Mens Poul Eiden Müller har et greit forhold til den russiske presidenten er han maktesløs mot færøyske myndigheter og laksekonsernet Bakkafrost. Problemet for hummerfiskeren Poul Eiden Müller er at i tillegg til hans konsesjon til å fiske hummer har Bakkafrost lov til å drive lakseoppdrett på samme fjord.

De to selskapene har klart naboskapet rimelig greit de siste årene, men vokseverk hos Bakkafrost rammer nå hummerfiskeren. Myndighetene har gitt Bakkafrost lov til å legge sitt anlegg på samme sted som hummerfisket foregår. Poul Eiden Müller har gått den formelle veien og klaget, men har så langt ikke fått medhold i at den konsesjonen han har er likeverdig med Bakkafrost sin. Det vil si at begge har livets rett på denne fjorden.

Saken er ikke endelig avgjort, men mye tyder på at hummerfiskeren Poul Eiden Müller må gi seg, og må finne noe annet å gjøre, og i verste fall bite i seg at han og hans kompanjong taper det de har investert i dette fisket.

Poul Eiden Müller kjemper sin kamp, men kan selv i kampens hete også ha et glimt i øyet. I forbindelse med farsotten som herjer på Færøyene i øyeblikket der folk utfordres til å hoppe på havet, eller betale en kinokveld for den som har nomnert disse, har Poul Eiden Müller valgt å sende sin utfordring videre til Regin Jacobsen, direktør for Bakkafrost.

Invitasjonen kan ses her

Hittil har vi ikke hørt noe fra Bakkafrost, og de har ikke lagt ut noen video av direktøren som hopper på havet.

Se andre færøyinger hoppe på havet her

 

Poul Eiden Müller

Poul Eiden Müller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s