Island støtter Færøyene i striden med EU

Den islandske regjeringen har i dag sendt ut en pressemeldingen der de gir støtte til Færøyene, som i dag har valgt å ta EU inn for FN-domstolen som er en av muligheten i Havrettskonvensjonen.     Statement by the Government of Iceland on EU threats against the Faroe Islands and Iceland 16.8.2013 Iceland is a…

Færøyene drar EU inn for internasjonal domstol

Den færøyske regjeringen har i dag tatt avgjørelse om å ta EU innfor en internasjonal domstol, og mener at EU bryter internasjonale avtaler når de har tatt avgjørelse om å straffe Færøyene økonomisk for å ha fastsatt kvoter i eget farvann. Landsstyret har i ettermiddag sendt ut denne pressemeldingen der de begrunner sin avgjørelse: The…