Europas oljenettverk

Oljeprisen har vært diskutert hver eneste dag det siste året. Prisfallet gleder noen, og bekymrer andre. Kartet over viser olje-infrastrukturen i Europa. Det er IEA som har laget kartet. Det er offentliggjort i forbindelse med IEA-rapporten som de har offentliggjort, og som ser på utviklingen for energisektirene i Europa de neste årene.

Nå starter makrellsesongen snart igjen

Det meldes nå om at makrell igjen er i færøysk farvann, etter at den siden i vinter tok turen videnere på sin årlige vandring rundt det nordlige Atlanterhav. Den færøyske pelagiske flåten fisker for tiden på kolmulekvoten, og vil neppe starte makrellfiske med det første. I motsetning til i 2013, så finnes en avtale mellom…

To russiske skip legger til kai i Klaksvík i helgen. Foto: Símun á Høvdanum

Kolmule, kaikant og Klaksvík

Det var mye aktivitet i havnen i Klaksvík i helgen. Vanligvis legger de store utenlandske fraktskipene til kai i Nordhavnen, som ligger nord for Klaksvík, men høy aktivitet der gjorde atflere skip måtte tas inn til havneanleggene inne i Klaksvíken. På bildene ser vi to store russiske skip som ligger til kai på østsiden av…

Foto: Fagraberg

Makrellkonflikten kan bli avgjort i morgen

I London forhandler kystnasjonene om en ny makrellavtale, men det går tregt. Partene har vanskelig for å bli enige om hvor mye hvert enkelt land skal ha av den samlede kvoten. Spørsmålet er ikke om hvor mange tonn man skal ha, men hvor mange prosent av totalkvoten landene skal ha. Uenigheten er mellom Færøyene og…

Utenlandsk kapital styrer færøysk fiskerinæring

Færøyene er avhengig av inntektene fra fiskeriene, men overskuddet havner i lommene på selskaper som sitter langt unna i blant annet EU. – Det er ødeleggende for den færøyske fiskerinæringen at utlendinger kan styre næringen, og ta ut overskuddet og overføre det til utlandet, sier Kári P. Højgaard, partileder i selvstendighetspartiet. Dette uttaler han til…

Sara Olsvig. Foto: AnguMotzfeldt

Vil ha tettere samarbeid med USA

– Våre kontakter med USA er i dag i hovedsak basert på forskning, forsvar og den amerikanske tilstedeværelsen på Thule Air Base. Jeg mener at vi trenger å tenke nytt i vårt forhold til USA, slik at det vil omfatte flere områder. Vi bør blant annet se på om vi ikke kan få til et…

Nuuk - Foto: Jógvan H. Gardar

Frykter at eierskap samles på få hender

Den grønlandske arbeidsgiverforeningen Nusuka krever at høringsfristen til ny fiskerilov blir utsatt. De er redde for at en endring i fiskeriloven vil gjøre det vanskeligere for selskaper med mange fiskere som eiere vil få det vanskeligere. Den grønlandske regjeringen jobber med et forslag hvor planen er at fiskerne skal fiske, mens foredlingsselskap skal foredle fisken.…

Kollafjørður står opp

Folk er ved å stå opp i Kollafjørður. Ved anleggene til Bakkafrost, Samherji og Kollafjord Pelagic har aktivitet allerede vært en stund. Bakkafrost-anlegget vil fortsette sin virksomhet i et år til cirka, deretter skal aktiviteten samles i Glyvrar på Eysturoy. Det nederlandsk-eide Kollafjord Pelagic er klar til å ta imot mer makrell og sild. Makrell…

Hektisk på flyplassen

Onsdag var en hektisk dag på Vagar flyplass på Færøyene. Til vanlig er det to-tre fly som lander og tar av fra den færøyeks flyplassen, men i går stod åtte fly på bakken samtidig. Tre av flyene tilhører det færøyske selskapet Atlantic Airways, men s de fem andrevar utenlandske fly.   Foto: Vagar floghavn