Frankrike mektigst i Europa om 50 år

Hvis utviklingen i Europa fortsetter slik den er i dag, da vil Tyskland om 50 år ha mistet sin rolle som største nasjon i EU-sonen. Det viser seg at det er en nasjon som er flinkere enn noen andre til å produsere barn, inklusiv Tyskland, og det er Frankrike. Framskrivingen som Eurostat har gjort viser…

Norge stenger sine havner for sild fra Færøyene

Det er nå ikke lenger tillatt for færøyske fartøy å lande sild i norske havner.  Fiskeridearteentet i Oslo har i kveldsendt ut denne meldingen: Det foreligger i 2013 ikke en kyststatsavtale om forvaltning av sild med Færøyene, da Færøyene ikke ville inngå avtale med samme fordeling som tidligere. I mangel av en fempartsavtale inngikk de øvrige fire parter (Norge,…

Har fisket nærmere 130.000 tonn sild og makrell

Den færøyske flåten har i sommer fisket nesten 130.000 tonn makrell og sild siden løyvene ble utskrevet den 22. mai. Ifølge oversikten til fiskerikontrollen på Færøyene, Fiskiveiðieftirlitið, var torsdag levert 81.296 tonn makrell og 43.239 tonn sild. Dette er betydelig mer enn de hadde fisket på samme tidspunkt i 2012. Da hadde de levert 51.691…

Vil gjøre mer for norsk eksport av sjømat

– Skal sjømatnæringen bli seks ganger større i 2050 enn den er i dag trengs oppfølging i eksisterende markeder og nye markeder. En slik felles plattform kommer til å bli et viktig verktøy både for norske sjømateksportører og teknologibedrifter i sjømatbransjen, sa statssekretær Hugo Bjørnstad under dagens lansering av «Team Norway». I en pressemeldingen sier…

Torshavn, sett fra Argir.

EU i rettsak mot EU – på vegne av Færøyene

DEN PELAGISKE STRIDEN: Når Færøyene når har bestemt seg for å gå til rettsak mot EU i silde- og makrellstriden, da er det Danmark som formelt tar saken videre. Færøyene har ikke selvstendighet, og må ty til hjelp fra Danmark hver gang man skal ut i verden for å søke informasjon eller hjelp. Formelt er…