THORSHAVN, CAPITAL AND CHIEF PORT OF THE FAEROES. The old part of Thorshavn is picturesque, crowded, cluttered and slightly dirty; the new part is hygientic, modern and less picturesque. Corrugated iron roofs of the new buildings may be bettr to live under, but they cannot please the eye like an old sod roof colorful with green grass and flowers. Although all wood must be imported, the islanders follow in the footsteps of their Viking ancestors, building homes of timber instead of native rock. Even the chimneys are of wood.

Stormy Faroe Islands in 1930

“The Faeroes [sic] remain practically unchanged by modern civilization and untouched by the tourist. Modern civilization can find no foothold on their windy cliffs; there life can exist only when modeled on ancient, primitive patterns. And so the islanders, forever wrestling with waves and winds, have little time for the tourist or his money. Like…

Elkems kinesiske eier vil ha norsk teknologi

Elkems kompetanse og teknologi blir høyt verdsatt av sine kinesiske eiere. Nå vil Elkems eiere, China National BlueStar, innføre Elkems grønne løsninger i hjemmemarkedet. Elkem er et av verdens ledende selskaper innen energieffektiv produksjon av metallprodukter- og materialer. Leder for strategi og forretningsutvikling i China National BlueStar, Olivier de Clermont Tonnerre, trekker frem Elkem som…

Faroe awarded 10 new exploration licences in Norway

Faroe Petroleum, the independent oil and gas company focusing principally on exploration, appraisal and production opportunities in the Atlantic margin, the North Sea and Norway, is pleased to announce that it has been awarded 10 new prospective exploration licences, including two operatorships, under the 2013 Norwegian APA (Awards in Pre-defined Areas) Licence Round on the…

Området sørøst for Færøyene er der oljeselskapene mener at sjansen er størst for å finne olje.

Hva skjer hvis man finner olje?

Oljeselskapene har i mange år jobbet med å undersøke den færøyske havbunnen for å finne ut av om det finnes olje eller gass i drivverdige mengder. Flere leteboringer har vært gjennomført, uten at man har funnet mer enn spor etter olje og gass. I vår gjenopptas leteboringen i Brugdan II og senere i år skal…

Investor Jens Ulltveit-Moe

Det dyreste vi kan gjøre, er ikke å gjøre noe

– Vi må handle raskt, sa investor Jens Ulltveit-Moe, da han fremhevet energirevolusjonens trusler og muligheter under Enovakonferansen ”Det grønne Gullet” i Trondheim i dag. Jens Ulltveit-Moe har to tredjedeler av sine investeringer innen fornybar energi. – Det dyreste vi kan gjøre er ikke å gjøre noe. Det blir fem ganger dyrere å ta kostnaden når utfordringene…

Rúni M. Hansen, Statoil. Photo: Jógvan H. Gardar

Statoil starter ny borerunde ved Færøyene

I midten av april starter oljeselskapene igjen letingen etter olje ved Færøyene. Oljemyndighetene på Færøyene, Jarðfeingi, melder at Statoil har søkt om lov å kunne starte leteboring i brønnen som kalles Brugdan II. Den ligger 80 sjømil sørøst for Færøyene. Konsortiet som har denne konsesjonen ledes av Statoil med 35 prosent av løyvet. De andre…

Det er jeg som bestemmer hvem som blir styreleder

Den færøyske næringsministeren, Johan Dahl, er klinkende klar på hvem som velger styreleder i Atlantic Airways. Det er han og kun han som tar den avgjørelsen. Svaret kommer etter at den største private eieren i forrige uke sa at det man hadde vedtatt i generalforsamlinga ikke var blitt fulgt i forbindelse med valg av et…

Green energy: Faroes wish to learn from China

The chairman of the Faroe Business Committee, Mr Alfred Olsen told oljan.fo that as the Faroe parliament has passed a motion, whereby the Faroes pledge to reduce their CO2 emissions, diminish the islands dependency upon fossil fuels and deliver a larger part of the islands electricity requirements from a sustainable source, e.g. a green source,…

Aleqa Hammond smilende mens hun diskuterer med velgerne på valgdagen 12. mars 2013. Foto: Jógvan H. Gardar

Velgere krever nyvalg i Grønland

(NO) Urolighetene i det største partiet i grønlandsk politikk, Siumut, gjør at krav har kommet fra vanlige velgere om at regjeringsleder og partileder, Aleqa Aammond, utskriver valg raskest mulig. Aleqa Hammond og Siumut gjorde et svært godt valg den 12. mars 2013. Men selv om Siumut i dag dominerer grønlandsk politikk, så har de vanskelig…