Torbjørn C. Pedersen skal besøke 203 land uten å bruke fly. Foto: Fra Torbjørn C. Pedersens facebook side

Skal besøke 203 land til fots

(NO) Den 35 år gamle dansken, Torbjørn C. Pedersen, har reist ut i verden som ambassadør for Røde Kors. Målet er å besøke alle verdens registrerte land, uten å bruke fly. Turen startet i oktober, og etter å ha besøkt 38 land i Fastlands-Europa, har han tatt turen i vesterled, og har besøkt Færøyene, og…

Aleqa Hammond smilende mens hun diskuterer med velgerne på valgdagen 12. mars 2013. Foto: Jógvan H. Gardar

Velgere krever nyvalg i Grønland

(NO) Urolighetene i det største partiet i grønlandsk politikk, Siumut, gjør at krav har kommet fra vanlige velgere om at regjeringsleder og partileder, Aleqa Aammond, utskriver valg raskest mulig. Aleqa Hammond og Siumut gjorde et svært godt valg den 12. mars 2013. Men selv om Siumut i dag dominerer grønlandsk politikk, så har de vanskelig…

Foto: Magni Arge

To færøyinger i Sharm-el-Sheikh

(NO) Det færøyske flyselskapet Atlantic Airways er et av verdens minste. Deres hovedrute er mellom Færøyene og Danmark, men de har også bygget opp en viktig charter-del. Fly fra Atlantic Airways brukes i norske olje- og skipsbyggingsindustri til transport av arbeidere, og danske charterselskap leier fly fra Atlantic Airways til blant annet å få turister…

Den grønlandske landsstyrelederen, statsministeren, Aleqa Hammond

– Forsoning er vårt neste mål

Den grønlandske landsstyrelederen, statsministeren, Aleqa Hammond, benyttet i sin nyttårstale muligheten til å ta opp igjen et av de temaene hun har snakket om tidligere, og det er at man må ha en forsoning mellom Grønland og den gamle kolonimakten Danmark. – Grønland var i sin tid en koloni under Danmark. Gjennom årene har Grønland…

Frankrike mektigst i Europa om 50 år

Hvis utviklingen i Europa fortsetter slik den er i dag, da vil Tyskland om 50 år ha mistet sin rolle som største nasjon i EU-sonen. Det viser seg at det er en nasjon som er flinkere enn noen andre til å produsere barn, inklusiv Tyskland, og det er Frankrike. Framskrivingen som Eurostat har gjort viser…