Om oss

Vårt mål er å vise Vestnorden i verden, og verden i Vestnorden.

Nordvestblog og iSKAFONO er en uavhengig avis/blog med fokus på den vestlige delen av Norden, det vil si Norge, Færøyene, Island og Grønland. Kjernen i det redaksjonelle stoffet skal være næringsliv, politikk, kultur, turisme og ellers saker som vi vurderer å ha interesse.

Nordvestblog/iSKAFONO skal ikke utelukkende skrive om vestnordiske spørsmål, men også rapportere, analysere og kommentere andre aktuelle saker. Vi skal finne de sakene som vi mener er relevante og som skal gi et bilde av det samfunnet iog den verden vi lever i.

Ansvarlig redaktør er Jógvan H. Gardar.

Du kan kontakte oss på nordvest@flesjar.no

iSKAFONO er sammensatt av de to første bokstavene i navnet til de vestnordiske nasjonene: Island, Kalaallit Nunaat, Færøyene og Norge. Færøyene har fått “fo” som er de internasjonale kjennebokstavene for øygruppen.

Vi jobber for tiden med å utvide bloggen.

2 thoughts on “Om oss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s