Hvor mye skal danske skattebetalere betale for å holde Færøyene flytende økonomisk?

De fire nordatlantiske mandatene har stort sett ikke noen innflytelse på dansk politikk, men de 175 danske mandatene har stor innvirkning på hvordan det grønlandske og det færøyske statsbudsjettet blir seende ut.

heimurin

Den 18. juni skal både dansker, grønlendere og færøyinger til valgurnene for å velge representanter til Folketinget. Mens danskene velger 175 mandater, skal færøyingene velge to, og det samme skal grønlenderne.

De fire nordatlantiske mandatene har stort sett ikke noen innflytelse på dansk politikk, men de 175 danske mandatene har stor innvirkning på hvordan det grønlandske og det færøyske statsbudsjettet blir seende ut. Årlig overfører Danmark mellom fire og fem milliarder danske kroner til Grønland og Færøyene. Av disse sprøytes mellom 600 og 700 millioner danske kroner inn i den færøyske økonomien.

View original post 844 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s