Svekkes – eller styrkes – Golfstrømmen?

heimurin

Klimadebatten er krevende for folk flest å holde styr på, også for forskerne. Ivrige forskere bidrar til at de ikke sier hele sannheten om det de sier. Det er noe av konklusjonen etter at forskere har sjekket nærmere det som har blitt sagt i det siste. Bare i år har vi fått bombastiske påstander om at Golfstrømmen svekkes betydelig, og at Golfstrømmen styrkes betydelig.

Begge deler stemmer åpenbart, om man bryr seg med å sjekke hva de enkelte forskerne egentlig sier, og hva slagt tall og resultater de viser til.

Det første vi må slå fast er at Golfstrømmen ikke er Golfstrømmen, eller sagt på en annen måte. Vi har en “norsk Golfstrøm”, som egentlig ikke er Golftstrømmen, og så har vi Golfstrømmen, og det er den som kommer fra sør og pumper varmere vann inn i det nordlige Atlanterhav – og mitt i denne strømporten ligger Færøyene. Der har…

View original post 85 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s