Med våpen i barnetoget

For første gang har norsk politi bært våpen under barnetoget på nasjonaldagen 17. mai. Politiet har fått en midlertidig tillatelse til å bære våpen – som har blitt utvidet en gang. Bildet er tatt i Karl Johans gate – mellom Grand Hotel og Stortinget.

Dette er – med unntak av krigsårene – eneste gangen gjennom de 201 årene Norge har hatt sin grunnlovsdag at politiet marsjerer i gatene med våpen i beltet. Krefter i den sittende regjeringen ønsker at den midlertidige tillatelsen skal gjøres permanent.

Med det forsvinner en del av de fagre ordene om en nasjonaldag uten militær og våpen i gatene.

 

17. mai 2015

Politimann med våpen i beltet i blant barn og ungdom som spiller korpsmusikk og hedrer grunnloven. Foto: Jógvan H. Gardar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s