Jobber med full kraft for å gjennomføre laksevekst

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterte idag en operasjonell EBIT på 69 millioner kroner for første kvartal 2015 og en EBIT per kilo på 10,31 kroner. Selskapet regner med å slakte 32000 tonn i 2015, mot 22400 i 2014.

I løpet av noen år, etter at de grønne konsesjonene er på plass, regner NRS med å kunne slakte rundt 45000 tonn i året.

– Salgsvirksomheten hadde god lønnsomhet i kvartalet, men høyere produksjonskostnader og redusert prisoppnåelse i Region Nord har påvirket resultatet fra oppdrettsvirksomheten. Veksten i kvartalet var god i begge regioner, sa konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon, da han i dag la frem regnskapet for første kvartal.

Region Nord
Region Nord leverte en operasjonell EBIT på 64,1 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 86,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt var på 10,21 kroner i kvartalet, sammenlignet med 17,30 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør
Region Sør fikk en operasjonell EBIT på 13,3 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 6,0 kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt på 10,83 kroner i kvartalet, sammenlignet med 14,00 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

7 514 tonn sløyd vekt ble slaktet i løpet av kvartalet, 38 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. 16 959 tonn ble omsatt i løpet av kvartalet; en økning på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Salgsvirksomheten oppnådde en rekordhøy operasjonell EBIT på 12,4 millioner kroner i første kvartal.

Utsiktene fremover
Lakseprisene har vært under press i kvartalet på grunn av høy tilbudsvekst og tap av det russiske markedet. For året 2015 forventes den globale tilbudsveksten å ligge mellom en og fem prosent, og på lengre sikt forventes den globale veksten å være lav. Dette gir grunnlag for positive markedsutsikter for både 2015 og på lang sikt for næringen.

– NRS ble tildelt ti nye grønne konsesjoner i 2014. Dette kan potensielt gi NRS en vekst på 40 prosent, hvor en stor del av produksjonen av kapasiteten til konsernet er basert på grønne kriterier, noe som gir en mer bærekraftig produksjon, samt styrker konsernets posisjon i region Nord videre. Vi jobber med full kraft for å gjennomføre denne veksten, sier Høstlund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s