Vil ha at flere unge skal bli fiskere

– Vi legger nå til rette for at flere ungdommer skal kunne satse på en fremtid som fisker. Bedre lærlingordning og økt driftsgrunnlag for de minste båtene er viktig for rekruttering til næringen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding i dag.

Utfordringen for de unge som har lyst til å bli fiskere er at det nærmest er umulig å komme inn i fiskeriene på grunn av lover og regler.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring et forslag som åpner for at også de minste fartøyene kan samle flere kvoter på en båt. Det betyr i verste fall at færre har anledning til å bli fiskere, men regjeringen varsler samtidig i dag at den vil endre dagens lærlingordning, slik at ungdom kan ta med lærlingkvote ut i den båten der de skal være lærling.

– Økt driftsgrunnlag gir mulighet både fornying av fartøy og forbedrede inntektsforhold for eier og mannskap. Og det gir rom for å være to i båten. Vi vet at fiskere alene er mest ulykkesutsatt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

– Regjeringen vil om kort tid også sende på høring forslag om endringer i lærlingordningen. Der blir det foreslått at kvoter til utdanningsinstitusjoner i større grad skal knyttes til den enkelte elev, sier Aspaker.

– Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

Regjeringen tar sikte på at endringer i lærlingordningen kan være på plass allerede fra høsten 2014.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s