Marine Harvest har fått miljøsertifisert to anlegg

(NO/EN) Marine Harvest har fått to av sine oppdrettsanlegg ASC-sertifiserte. Det er de første som selskapet har fått miljøsertifisert, og det er anleggene Buksevika og Tarmvikodden i Vest-Agder.

– Marine Harvest har forpliktet seg til å ASC-sertifisere alle sine anlegg innen 2020. Dette er et viktig første skritt, men vi har fortsatt et stort arbeid foran oss. Som en partner i Global Salmon Initiative, har vi et mål om å produsere mer sjømat for en voksende verdensbefolkning samtidig som vi minimerer det økologiske fotavtrykket vårt, sier konserndirektør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en uavhengig, ideell organisasjon, som sikter mot å være verdens ledende sertifiserings- og merkeordning for bærekraftig produsert sjømat. ASC jobber internasjonalt med akvakulturprodusenter, videreforedlere, retailere, matindustrien, forskere, miljøbevegelsen og allmennheten for å fremme sosiale og miljømessige forhold innen sjømatnæringen.

– Vi ser en mye større rolle for sjømat i den globale matproduksjonen i fremtiden. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Det er svært motiverende at 70 % av den globale laksenæringen har forpliktet seg til å ASC-sertifisere all produksjon, sier Aarskog.

Det er DNV GL som har stått for sertifiseringen.

– Som en av de første sertifisert til ASC Salmon er Marine Harvest en av pionerene for bærekraftig lakseoppdrett, og det er med stor glede vi kan overrekke sertifikatet. Oppdrettsnæringen har en viktig rolle å spille i verdens matvareproduksjon, en rolle som blir enda viktigere i fremtiden. Det er derfor hyggelig å se at bransjen har samlet seg rundt standarden, sier Karin Stensmyren Monsen, leder for DNV GLs sertifiseringsenhet i Norge.

(en)
First Marine Harvest farms ASC-certified

Marine Harvest’s first farms have been ASC-certified. The two farms are Tarmvikodden and Buksevika in Vest-Agder County in Norway.

– Marine Harvest is committed to have all our farms ASC-certified within 2020. This is an important first step, but we still have a lot of work ahead of us. As a partner of Global Salmon Initiative, we have a clear goal of producing more seafood for a growing world population while minimizing our environmental footprint, says CEO Alf-Helge Aarskog.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) is an independent non-profit organization that ASC aims to be the world’s leading certification and labeling programme for responsibly farmed seafood. The ASC is a global organization working with aquaculture producers, seafood processors, retail and foodservice companies, scientists, conservation groups and the public to promote social and environmental conditions in the seafood industry.

– We see a much greater role for seafood in the global food production in the future, We constantly strive to improve. It is very motivating that 70% of the global salmon industry is committed to ASC-certify all salmon production, says Aarskog. DNV GL has been responsible for the certification process.

– As one of the first companies certified to ASC Salmon, Marine Harvest is one of the frontrunners for sustainable seafood. The seafood farming industry plays a key role in the world’s food production, a role that will be increasingly important going forward. It is then comforting to see that the industry has embraced the ASC Salmon standard, says Karin Stensmyren Monsen, Country manager for DNV GLs certification unit in Norway.

Om GSI 
The Global Salmon Initiative (GSI) er et lederinitiativ fra globale lakseprodusenter som fokuserer på å skape signifikant fremgang mot å fullt realisere et delt mål om å tilby en meget bærekraftig kilde av sunt protein for å møte behovene til en voksende verdensbefolkning, samtidig som vi reduserer vårt økologiske fotavtrykk og kontinuerlig forbedrer vårt sosiale bidrag. http://www.globalsalmoninitiative.org/
About GSI
The Global Salmon Initiative (GSI) is a leadership initiative by global farmed salmon producers, focused on making significant progress towards fully realizing a shared goal of providing a highly sustainable source of healthy protein to feed a growing population, while minimizing our environmental footprint, and continuing to improve our social contribution. http://www.globalsalmoninitiative.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s