Makrellkonflikten kan bli avgjort i morgen

I London forhandler kystnasjonene om en ny makrellavtale, men det går tregt. Partene har vanskelig for å bli enige om hvor mye hvert enkelt land skal ha av den samlede kvoten.

Spørsmålet er ikke om hvor mange tonn man skal ha, men hvor mange prosent av totalkvoten landene skal ha. Uenigheten er mellom Færøyene og island på den ene siden og Norge og EU på den andre siden. EU og Norge har hittil tatt brorparten av totalkvoten, mens Færøyene har fått i overkant av fem prosent, mens Island er ny kystnasjon.

Færøyene har lagt fram krav på minst 15 prosent av totalkvoten, og Island omtrent det samme. Signalene fra forhandlingene har vært positive den siste uken, men fremdeles skal man være uenig om den endelige fordelingen. Uenigheten skal nå være om hvordan man fordeler den siste halve prosenten.

Den færøyske fiskeriministeren Jacob Vestergaard sier at hvis ikke man blir enig denne uka, da blir det ingen avtale nå. Når partene da vil forsøke igjen er ikke bestemt.

Bildene som følger denne saken er fra den færøyske tråleren fagraberg, som er en av de færøyske trålerne som fisker makrell.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s