Loddeutsiktene dramatiske

Fiskifrettir skriver at den islandske eksportverdien av lodden kan gå ned fra 1,8 milliarder norske kroner til et sted mellom 260-320 millioner kroner. Det er historisk lavt.

I Island er det bekymring for utsiktene til loddekvoten. Lodden er en av de viktigste ressursene til den pelagiske industrien, og en nedgang i kvoten vil ramme både islandske og norske fiskere, siden den norske flåten kan fiske på den samme bestanden.

Fiskifrettir skriver at hvis ikke loddekvoten øker, da vil det bety en svært dramatisk nedgang i eksportverdien. Det er antydet at den islandske andelen av neste loddesesong vil ligge på 85.000 tonn, og det gir en eksportverdi på et sted mellom 260-320 millioner kroner. Det skal sammenlignes med forrige sesong da kvoten var på 454.000 tonn, og ga en eksportverdi på 1,8 milliarder kroner.

De beste årene hittil har vært 2007, da eksportverdien var 2,4 milliarder kroner i dagens verdi, og årene 1996 til 1998, da eksportverdien lå på rundt 2,3 milliarder kroner.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s