Utenlandsk kapital styrer færøysk fiskerinæring

Kári P. Højgaard, leder i Sjálvstýrisflokkinum

Kári P. Højgaard, leder i Sjálvstýrisflokkinum

Færøyene er avhengig av inntektene fra fiskeriene, men overskuddet havner i lommene på selskaper som sitter langt unna i blant annet EU.

– Det er ødeleggende for den færøyske fiskerinæringen at utlendinger kan styre næringen, og ta ut overskuddet og overføre det til utlandet, sier Kári P. Højgaard, partileder i selvstendighetspartiet. Dette uttaler han til nettavisen in.fo.

Kári P. Højgaard har selv vært en del av maktapparatet som har styrt rettighetene opp i fanget på utlendingene, men han ble kastet ut av regjeringen i høst. Begrunnelsen var at det var for mye støy rundt ham, og ikke at han sammen med lagmannen Kaj Leo Holm Johannesen hadde inngått en avtale med et utenlandsk selskap som ville sikre danske pensjonister en solid inntekt fra en bompengefinansiert undersjøisk tunell som ville blitt hjertet i veistrukturen på Færøyene.

Nå har Kári P. Højgaard hatt noen måneder i opposisjon, og han innser nå at færøyske politikere har gitt alt for mye av råderetten til utenlandsk kapital.

– Et av våre allerstørste farer er at utenlandsk kapital eier for mye av færøysk fiskerinæring, sier han, og stadfester at loven ikke blir fulgt, fordi det viser seg at utlendinger eier for mye i næringa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s