Vi ha en vestnordisk økonomisk sone

Vestnordisk Råd har sendt en oppfordring til regjeringene i Island, Grønland og Færøyene, og ber dem vurdere om man skal endre dagens grensehinder og som begrenser frihandel mellom de tre landene.

Vestnordisk Råd, som har hatt møte på Færøyene, ber de tre landene om å inngå en frihandelsavtale for regionen slik at de tre landene blir en felles økonomisk sone. Rådet ønsker at man skal se på denne regionen som en sone i forbindelse med nye internasjonale handelsavtaler.

Vestnordisk Råd, som består av parlamentarikere fra Grønland, Island og Færøyene, har denne uka vært samlet på Sandoy på Færøyene. I forbindelse med møtet var flere en 20 eksperter fra de tre landene og ga sine innspill til hvordan man kan utvikle et tettere samarbeid i Vestnorden

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s