Beskylder minister for innblanding i børsnotert selskap

(NO/EN) Den største private eieren, Adeian Noskwith, i det færøyske flyselskapet, Atlantic Airways, beskylder den færøyske næringsministeren for å ha blandet seg opp i selskapets vedtak. I vinter ble mangeårig direktør i Atlantic Airways, Magni Arge, sparket. Det er oppspillet til denne oppsigelsen som Noskwith nå reagerer på.

Han hevder, og viser til dokumentasjon, at styremedlemmer skulle velges etter en spesiell prosedyre, for å unngå innblanding fra utenforstående. Men denne prosedyren har Johan Dahl ikke fulgt da han satte in Nils Mortensen som styreleder, og da han satte inn et annet styremedlem. På Færøyene er det en offentlig hemmelighet at Johan Dahl i flere år har jobbet med å bli kvitt Magni Arge, og valget av Nils Mortensen til styreleder var en viktig del av denne planen.

Noskwith sier at politiske valg påvirker flyselskapets muligheter til å drive effektivt, og hevder at valgene til Johan Dahl gjør det dyrere å fly til Færøyene.

Under er den engelske utgaven av en pressemelding som Noskwith har sendt ut;

Atlantic Airways Appointments Violate Company Rules
Two recent appointments to Atlantic Airline’s board of directors were made in violation of rules approved by the airline’s annual meeting less than two years ago, the airline’s largest private shareholder said today.
“The violation of company rules reflects growing political control of airline operations by the Minister of Industry,” said Adrian Noskwith of London.
An email from newly appointed Chairman Niels Mortensen confirmed that his own appointment originated from the Industry Ministry. Mr. Mortensen appeared unfamiliar with recent changes to the airline’s rules for making board appointments.
“The company does not have an election committee,” Mr. Mortensen wrote to Mr. Noskwith. “I have been appointed by the annual general meeting after having received a request from the Ministry of Industry.”
At the airline’s 2012 annual meeting, shareholders unanimously approved the establishment of an Election Committee staffed by the chairman and two board members, and tasked with “preparing proposals for board members, chairman and remuneration for these.” The committee was put in place to deal with former chairman Bjarni Askham Bjarnason’s departure.
Mr. Noskwith wrote the Chairman seeking confirmation that the elections committee met to consider his appointment, and that, Mortensen “was the person that was recommended to the rest of the Board as the committee’s first choice, in preference to all others.”
He posed the same question concerning the process for replacing Jens Wittrup Willumsen, who resigned from the board last May and was replaced by Søren Jespersen of Copenhagen. Mr. Noskwith stressed that he meant no personal criticism of Mr. Mortensen or Mr. Jespersen, but was merely concerned with board processes.
In his statement today, Mr. Noskwith said he believes the committee did meet, and recommended a different candidate as chairman, but that name was never put to the Annual Meeting at the insistence of the Minister, who ordered the board to nominate Mr. Mortensen.
“In the case of Mr. Jespersen’s appointment,” Mr. Noskwith said, “It appears the Elections Committee process unanimously established by the Annual Meeting was disregarded altogether.”
“Political decisions by the Minister’s office are harming airline operations, driving up fares, and expanding a credibility gap for the airline and the country,” Mr. Noskwith said.
The resolution mandating the establishment of an Elections Committee can be found on the airline’s website. It passed unanimously with the support of both private shareholders and the government.

One thought on “Beskylder minister for innblanding i børsnotert selskap

  1. Pingback: Tidligere pelagisk sjef fikk ikke lede Atlantic Airways | iSKAFONO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s