Skal styre utviklingen fra Færøyene

I løpet av kort tid vil Ragnar Joensen gå av som direktør for Marine Harvest Norge. dette skjer i forbindelse med strukturendringer i selskapet.

Ragnar Joensen ble for tre år siden hentet fra Marine Harvest Faroes, der han i mange år har stått i spissen for utviklingen av selskapet på Færøyene.

I en periode har Ragnar Joensen og ledelsen i Marine Harvest-konsernet jobbet med å gjøre endringer i organiseringen av det norske datterselskapet, som er det største i konsernet. Fremover skal de norske regionene rapportere direkte til konsernledelsen. Det vil si at man velger å gå bort fra en felles norsk ledelse. Dette skal gi en jevnere størrelse på de ulike oppdrettsregionene i konsernet.

– I forbindelse med at disse endringene skal gjennomføres, har jeg mer lyst til å bytte til en jobb der jeg kan være mer på Færøyene, sammen med min familie. Jeg har de siste tre årene hatt i snitt 250 arbeidsdøgn hjemmefra, sier Ragnar Joensen.

Men han gir seg ikke i Marine Harvest.

– Jeg skal i fremtiden ha ansvaret for utvikling og nytenkning av oppdrettsteknologi i Marine Harvest over hele verden. Dette er et spennende felt, hvor Marine Harvest har store planer om å statse mye i årene som kommer.

Les også: intrafish.no
Les også: Portal.fo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s