Velgere krever nyvalg i Grønland

(NO) Urolighetene i det største partiet i grønlandsk politikk, Siumut, gjør at krav har kommet fra vanlige velgere om at regjeringsleder og partileder, Aleqa Aammond, utskriver valg raskest mulig.

Aleqa Hammond og Siumut gjorde et svært godt valg den 12. mars 2013. Men selv om Siumut i dag dominerer grønlandsk politikk, så har de vanskelig med å finne seg til rette i eget parti. Det har vært politisk urolig siden landsstyret ble dannet. Konfliktlinjene går i flere retninger, men det ser ut til at det er to hovedgrunner til misnøyen. Den ene er lederstilen til Alwqa Hammond, som for mange har en for dominerende stil som ikke oppfattes som lyttende og folkelig. Den andre grunnen er ønsket om å endre lovverket, slik at Grønland kan bli en urannasjon, med hjelp fra Kina blant annet.

Det har vært rokader i landsstyret (regjeringen) allerede et par ganger på grunn av politisk uro. Først ble de ferskeste partiet i grønlandsk politikk, Partii Inuit, kastet ut av regjeringen i høst. Siden valgte tidligere partileder i Siumut og regjeringssjef, Hans Enoksen, å melde seg ut av Siumut, som protest mot lederstilen til Hammond. Han planlegger nå å starte et eget parti.

For en uke siden var turen kommet til fiskeriministeren, Karl Lyberth, også fra Siumut. Han ble tvunget til å trekke seg, etter at det kom frem at han hadde ansatt samboeren til Aleq Hammond i en ledende stilling i sitt departement.

Alle disse stridighetene gjør at folk vil ha nyvalg, for å få ryddet opp i parlamentet. Den 27. januar er det planlagt en stor demonstrasjon i den grønlandske hovedstaten Nuuk, hvor kravet er nyvalg.

Giiti Titussen er en av initiativtakerne til demonstrasjonen, og han har også startet en underskriftsinnsamling på nettet, der de foreløpig har fått rundt 1000 underskrifter, med krav om valg. Underskriftene skal overleveres til Aleqa Hammond den 27. januar.

Selv har Aleqa Hammond ikke sagt noe som tyder på at hun vil lytte til kravene. Hun fortsetter sin jobb, og om en uke står hun på talerstolen i Tromsø, der un skal snakke om mulighetene i Arktis, på Arctic Frontiers-konferansen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s