Laksesjef gir seg etter knappe tre år

Konsernsjef Yngve Myhre i SalMar har meddelt styret at han sier opp sin stilling i selskapet. Dette melder selskapet i en børsmelding i dag. Myhre fortsetter i selskapet ut juni 2014. Ny konsernsjef er ikke på plass. 

Styreleder Bjørn Flatgård sier at under Myhres ledelse har SalMar hatt fortsatt fremgang og vekst slik at en ny konsernsjef vil overta ledelsen av et meget robust selskap, sier styreleder Bjørn Flatgård. 

Myhre tiltrådte som konsernsjef i juni 2011 og selskapet har de siste årene vokst både organisk og gjennom strategiske oppkjøp. Etter en hektisk periode har
Myhre nå funnet det riktig å be om avløsning fra stillingen som konsernsjef.

I nordisk sammenheng har Salmar i tillegg til sin aktivitet også hatt en betydelig posisjon i færøysk oppdrett gjennom sitt eierskap i Bakkafrost, som er Færøyenes største selskap. Allerede under tidligere konsersjef Leif-Inge Nordhammer varslet Salmar at man ikke så på Færøyene som en strategisk plasering av kapital, men et sted man ønsket å vokse.

I august 2012 endret færøyske myndighetene, slik at utenlandske selskaper ikke kunne eie mer enn 20 prosent i et færøysk oppdrettsselskap. Med det mistet Salmar sine muligheter til ytterligere vekst. Yngve Myhre og ledelsen i Salmar startet allerede høsten 2012 planene om å selge seg ut av Bakkafrost. I starten av 2013 ble halvparten av de rundt 30 prosentene av aksjene i Bakkafrost solgt. Rett før jul 2013 ble de siste aksjene i Bakkafrost solgt.

Med nedsalget i Bakkafrost fikk Salmar tilgang på betydelig kapital, som selskapet blant annet vil bruke til vekst i sine regioner i Norge.

Yngve Myhre sier at årsaken til at han nå gir seg ikke er noe med selskapet å gjøre, men med hans ønske om å prioritere familien fremover.

– Det har vært en spennende, lærerik og utfordrende etappe i SalMar siden jeg tiltrådte i 2011, men etter flere år med pendlertilværelse til Frøya, samt
nærmere 200 reisedager i året, er det nå tid for å prioritere familien. SalMar er ett av de mest spennende sjømatselskapene i Norge og takket være innsatsen
fra dyktige og kompetente arbeidskollegaer har selskapet et solid fundament for fortsettelsen, sier Yngve Myhre.

I henhold til SalMar’s arbeidsavtale med Yngve Myhre, vil han få en 6 måneders etterlønn.

Bildene av Yngve Myhre er tatt under noen av kvartalspresentasjonene han har holdt for Salmar i Oslo siden 2011.

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Yngve Myhre, konsernsjef i SalMar. Foto: Jógvan H. Gardar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s