Flere folk flyr til Færøyene

2013 ble et nytt rekordår for flyplassen på Færøyene, Vagar. Veksten var på 4,7 prosent, noe som svarer til 11.000 flere passasjerer i 2013 enn i 2012. Det betyr at det reiste 236.181 personer via Vagar Lufthavn i 2013. Den gamle rekorden var fra 2012, da 225.532 personer reiste via Vagar Lufthavn.

Den samlede økningen i flyreisende til og fra Færøyene de siste ti årene har vært på hele 45 prosent. Fra 162.917 reisende i 2003 til 236.181 i 2013.

Det som er spesielt med at flyplassen tok en ny rekord i 2013, er at dette var et år uten aktivitet av betydning i oljeletingen ved Færøyene. Ellers har oljeaktiviteten ved Færøyene bidratt til økt trafikk på Vagar Lufthavn.

Statoil har varslet at de vil starte prøveboring i færøysk sone i 2014 – og det vil medføre mer reisende til og fra Færøyene knyttet til oljeindustrien.

Mesterparten av flytrafikken til færøyene kommer fra Danmark, og det ses tydelig i oversikten som flyplassen har sendt ut. Flere avganger hver dag gjør at kastrup blir et bedre alternativ for mange, en sjeldne turer fra Norge og de andre nordiske landene.

Direktør for Vagar Lufthavn, Jákup Sverri Kass, sier at det ser ut til at turistindustrien har lært av lakseindustrien, og har valgt å samarbeide om et felles brand. De færøyske lakseselskapene selger sin laks som “Salmon from the Faroe islands”. I fjor startet turistindustrien med sitt eget brand Visit Faroe Islands.

Her ser man utviklingen i flyreisende til og fra Færøyene fra 1978 til 2013. Kilde: Vága Floghavn

Her ser man utviklingen i flyreisende til og fra Færøyene fra 1978 til 2013. Kilde: Vága Floghavn

 

Utviklingen i antall flypassasjerer - hvor de flyreisende kommer fra eller drar til. Størst økning i reisende til og fra Danmark. Kilde Vága Floghavn

Utviklingen i antall flypassasjerer – hvor de flyreisende kommer fra eller drar til. Størst økning i reisende til og fra Danmark. Kilde Vága Floghavn

Utviklingen årene 2011, 2012 og 2013. Kilde: Vága Floghavn

Utviklingen årene 2011, 2012 og 2013. Kilde: Vága Floghavn

Lufthavnen på Færøyene - med utsikt over Sørvágsfjørð og Mykines - den vestlige innflyvningsruten.

Lufthavnen på Færøyene – med utsikt over Sørvágsfjørð og Mykines – den vestlige innflyvningsruten.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s