– Forsoning er vårt neste mål

Den grønlandske landsstyrelederen, statsministeren, Aleqa Hammond, benyttet i sin nyttårstale muligheten til å ta opp igjen et av de temaene hun har snakket om tidligere, og det er at man må ha en forsoning mellom Grønland og den gamle kolonimakten Danmark.

– Grønland var i sin tid en koloni under Danmark. Gjennom årene har Grønland utviklet seg til å bli et selvstyrende land. I denne utviklingsperioden, som vi har vært igjennom som land og folk, har en stor del av vårt fokus vært på de juridiske og økonomiske forholdene mellom Danmark og Grønland, sa hun, og pekte på at i denne prodessen har man glemt å få snakket ut om tabuer som begge nasjoner rammes av.

– Vi har nå kommet så langt, at vi som grønlendere i dag er et anerkjent folk i folkerettslig sammenheng, og vi har rett til selv å bestemme. En anerkjennelse og rett, som det grønlandske folk har fått gjennom internasjonale lover under FN. Men mens vi har utviklet oss som samfunn og som folk, da har vi samtidig forsømt å få snakket ut, sa Aleqa Hammond.

Nyttårstalen til Aleqa Hammond kan leses her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s