Flere lakseselskaper kan bli solgt i 2014

Flere børsanalytikere regner med at det vil skje en del oppkjøp/salg blant de børsnoterte lakseselskapene. Det antydes at selskap som Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon kan bli solgt.

Sistnevnte er en gjenganger i slike spekulasjoner, mens Cermaq nærmer seg et salg, etter at deres oppkjøp av Copeimca mislyktes, og senere salg av deres fordivisjon Ewos ble gjennomført. Grieg seafood er det siste selskapet som nevnes konkret i spekulasjonene. Årsaken til det er at Marine Harvest allerede har sikret seg knappe 26 prosent av aksjene i selskapet, og det forventes at de vil prøve å overta selskapet når muligheten bys.

Les mer i analysen på portal.fo

Foto: Jon Hindar diskuterer med analytikere i februar 2013, etter at han hadde offentliggjort at Cermaq ville overta hele Copeinca. Kjøpet mislyktes, etter at Marine Harvest mobiliserte, og senere prøvde å kjøpe Cermaq. Det oppkjøpet mislyktes også. Foto: Jógvan H. Gardar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s