Frankrike mektigst i Europa om 50 år

Hvis utviklingen i Europa fortsetter slik den er i dag, da vil Tyskland om 50 år ha mistet sin rolle som største nasjon i EU-sonen.

Det viser seg at det er en nasjon som er flinkere enn noen andre til å produsere barn, inklusiv Tyskland, og det er Frankrike.

Framskrivingen som Eurostat har gjort viser at Frankrike vil være den folkerikeste nasjonen i EU-sonen i 2060. Det skal bli interessant å se om EU fremdeles er en union, og om den takler at Frankrike overtar førersetet i Europa.

Utviklingen i Folketallet i Tyskalnd og Frankrike i årene som kommer

Utviklingen i Folketallet i Tyskalnd og Frankrike i årene som kommer. Kilde: Eurostat

Paul Krugman har gjort seg noen tanker om dette her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s