Rekordutbytte i Cermaq

Den høye lakseprisen er med til å forbedre resultatet i Cermaq, som etter et turbulent andre kvartal vil være i stand til å tilby sine aksjonærer et utbytte på opp mot 54 kroner per aksje.

Cermaq rapporterte driftsresultat før verdijustering av biomasse for annet kvartal 2013 er på 229 millioner kroner sammenlignet med 60 millioner kroner i  andre kvartal 2012. Det forbedrede resultatet skyldes en strammere markedssituasjon og høyere priser, sier selskapet som legger fram sitt resultat for andre kvartal i formiddag.

– Oppdrettsresultatene i annet kvartal var blandet. I Norge og Canada leverte Mainstream solide resultater basert på høye priser og gode biologiske  resultater, mens resultatene i Mainstream Chile var svake, men forbedret, grunnet høye kostnader knyttet til sanitære utfordringer. Sammenlignet med fjoråret hadde Mainstream Chile en prisøkning målt i USD på 46 prosent for fersk atlantisk laks, mens prisen for fryste lakseprodukter som utgjør mer enn halve volumet, økte med kun ni prosent, sier Jon Hindar.

– Annet kvartal var begivenhetsrikt for Cermaq når det gjelder strategiske prosesser og kulminerte med salget av EWOS i juli til en selskapsverdi på 6,5  milliarder kroner. Etter gjennomføring av transaksjonen forventer Cermaq å utdele et ekstraordinært utbytte på 48-54 kroner per aksje. Cermaq vil vurdere selskapets strategi og hvordan virksomheten skal utvikles videre fra posisjonen som den tredje største lakseoppdretter i verden, og vil oppdatere markedet om dette senere i år. Vi er også fornøyde med å invitere til en kapitalmarkedsdag i Chile i slutten av november, fortsetter Jon Hindar.

(27-08-2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s