Norge stenger sine havner for sild fra Færøyene

Det er nå ikke lenger tillatt for færøyske fartøy å lande sild i norske havner. 

Fiskeridearteentet i Oslo har i kveldsendt ut denne meldingen:

Det foreligger i 2013 ikke en kyststatsavtale om forvaltning av sild med Færøyene, da Færøyene ikke ville inngå avtale med samme fordeling som tidligere. I mangel av en fempartsavtale inngikk de øvrige fire parter (Norge, Island, Russland og EU) en avtale for 2013, hvor det ble avsatt 31940 tonn av TAC til Færøyene, på samme nivå som etter den tradisjonelle fordelingsnøkkelen. Færøyene ga sine fiskere en kvote som er tre ganger høyere enn dette. Landingsstatistikk fra Færøyene viser nå at de har fisket over den avsatte kvoten etter fampartsfordelingen. 

Det følger av norsk regelverk et forbud mot å føre i land fisk fanget med utenlandske fartøy dersom fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke er tatt på grunnlag av felles regulering eller fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s