Mener at dialog er viktigst

Onsdag 28. august innfører EU sanksjoner mot Færøyene for å straffe Færøyene i spørsmålet om fastsettelse av sildekvotene. Dette er første gang at Danmark er med i en boikott av Færøyene, som ellers er en del av det danske kongeriket.

Slik situasjonen har utviklet seg viser dette at Danmark har valgt side, og støtter EU i kampen mot Færøyene.

I dagens leder i FiskeribladetFiskaren påpeker man at konflikt ikke er løsningen, men dialogen er det viktigste.

Avisen skriver: “Krigen om makrellen tilspisser seg. Både Norge og EU står steilt mot Færøyene, og det kan virke som om det har gått så mye prestisje i saken at det kan bli vanskelig å finne en løsning. Vi har imidlertid et håp om at de nye toktresultatene kan føre til nye reelle forhandlinger, og kanskje på sikt også en løsning.”

Inntil videre kommer toktresultatene, som underbygger det Færøyene har sagt i flere år, at havet koker av makrell, ikke til å påvirke forhandlingen. Årsaken er at spørsmålet om neste års kvoter først skal diskuteres i oktober.

Det som man kan håpe er at “forhandlingsmøtet i London i begynnelsen av september kan være begynnelsen på slutten på striden”, skriver FiskeribladetFiskaren

“Toktresultatene viser at det er rekordmye fisk i havet, og både næringen og flere forskere frykter den store makrellbestanden kan ødelegge både for seg selv og andre bestander. Det er derfor på tide at kvotene økes, mener spesielt fiskerne. Flere næringstopper her hjemme i Norge tar orde for det samme. De store organisasjonene, samt den politiske opposisjonen, har derfor bedt regjeringen om å ta ny kontakt med EU for å få sett på kvotene på nytt. Dette forslaget støtter vi.”

“Det er også interessant at den færøyske forhandlingslederen tar til orde for bilaterale forhandlinger med Norge. Det kan kanskje virke som om Færøyene prøver å splitte Norge og EU, men uansett er situasjonen nå så fastlåst at alle samtaler som kan bidra til en løsning må mottas positivt. Kun dialog kan føre til enighet.”

Hvis man skal tolke de signalene som lederen i FiskeribladetFiskaren kommer med er det tydelig at det i den norske næringa er en forståelse for at Færøyene stiller sine krav, fordi de ser det samme som man har sett på Færøyene i flere år – at havet koker av makrell og til dels sild. Utfordringen ser ut til å være at den norske regjeringen har inngått partnerskap – eller tvangsekteskap – med EU i spørsmålet om fordelingen av disse ressursene. EU og Norge har låst seg i dette spørsmålet frem til 2020 – og det skjedde før de siste toktene dokumenteret at det er noe som ikke stemmer i de avtalene mellom kystnasjonene om fordelingen av ressursene. Avtaler som bygger på forhandlinger for 20-30 år siden.

Lederen i FiskeribladetFiskaren kan leses her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s