Har fisket nærmere 130.000 tonn sild og makrell

Den færøyske flåten har i sommer fisket nesten 130.000 tonn makrell og sild siden løyvene ble utskrevet den 22. mai.

Ifølge oversikten til fiskerikontrollen på Færøyene, Fiskiveiðieftirlitið, var torsdag levert 81.296 tonn makrell og 43.239 tonn sild.

Dette er betydelig mer enn de hadde fisket på samme tidspunkt i 2012. Da hadde de levert 51.691 tonn makrell og 9257 tonn sild.

Trålerne er på makrellfiske nå, men de har tidvis problemer med å få rene makrellfangster, og det blir noe innblanding av sild. I 2012 fikk de betydelig bedre pris for silda senere på høsten. Makrellsesongen kan fortsette til ut i oktober i hvert fall, mens sild vanligvis er i færøysk sone i hvert fall frem til nyttår.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s