Lerøy påvirker Austevoll-tallene

Austevoll Seafood (AUSS) er største aksjonær i Lerøy Seafood Group, og det ser vi igjen i de resultatene for andre kvartal som AUSS la frem i dag i Bergen.

Inntektene i AUSS i andre kvartal var på 3,4 milliarder norske kroner. Det er en økning fra 2,9 milliarder i samme kvartal i 2012.

Økningen kommer fra Lerøys produksjon, salg og distribusjon av laks og ørret, og fra Norway Pelagic ASA (NPEL).

Driftsresultatet i andre kvartal 2013 var på 397 millioner kroner, sammenlignet med 164 millioner i samme kvartal 2012.

Som vi har sett hos de andre børsnoterte selskapene som har lagt frem resultetene hittil, er det den høye lakseprisen som får fart på inntektene hos disse seslakpene. Spottprisen på atlantisk laks har hatt en oppgang på 54% i andre kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i 2012.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s