Grønland skal ha en forsoningskommisjon

aleqa

Lars Emil Johansen og Aleqa Hammond snakker sammen under regjeringsforhandlingene i mars. (Foto: Jógvan H. Gardar) 

“For å få lagt avstand til koloniseringen av vårt lan er det nødvendig med forsoning og tilgivelse.”

Slik står i koalisjonsavtalen som den grønlandske regjeringen underskrev i mars.

Nå skal en Forsoningskommisjon i gang med denne jobben, melder den grønlandske statsministeren, Aleq Hammond.

Aleqa: Det er nødvendigt med forsoning | KNR.gl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s