Grønland på krimtoppen – Færøyene på bunn

NORDEN: Grønland skiller seg ut blant de nordiske – og de europeiske nasjonene hvis vi velger å ta dem med der – i antall fengslede innbyggere.

Det internasjonale senteret for fengselsstudier (ICPS) har offentliggjort sin årlige liste over hvor stor andel av befolkningen som er fengslet.

Av de nordiske landene er det Grønland som har flest innbyggere fengslet, mens Færøyene har færrest.

Grønland ligger på en 24. plass av de 223 landene på listen. Grønland er også det landet i Norden og Europa som kommer høyest på listen som toppes av USA. I oversikten til ICPS ser man hvor mange innbyggere per 100.000 som sitter fengslet. Med dette utgangspunktet har Grønland 340 innbyggere fengslet, mens USA har 716.

Grønland kommer også høyt på listen over kvinner i fengsel. Med 11,3 prosent av de innsatte havner Grønland på enn 11. plass. På topp på denne listen ligger Monaco, der nesten hver tredje i fengslene er kvinner.

Av de nordiske landene er kriminaliteten ifølge denne listen lavest på Færøyene. Øygruppen ligger nestsist på ICPS-listen, med 17 fengslede per 100.000 innbyggere.  Nederst kommer San Marino med 6 fenglede per 100.000 innbyggere.

De nordiske landene havner i denne rekkefølgen på ICPS-listen – antall innsatte per 100.000 i parentes:
24. Grønland (340)
176. Norge
178. Danmark
180. Sverige
189. Finland
203. Island
222. Færøyene

Åland er ikke med i denne statistikken. Årsaken er at det ikke finnes egne statistikker som viser Åland, slik man blant annet har på Grønland og Færøyene.

Listen over fengslede i verdens land finner du her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s